U bent hier

1940 - 1945

1940
De oorlog maakte uiteraard een einde aan de activiteiten van alle luchtsporten. Maar dit betekende niet dat de Leuvenaars en studenten hun belangstelling voor het zweefvliegen verloren.

1942
Reeds in 1942 hield men met een twintigtal jonge mensen samenkomsten in café "MARENGO" in de Diestsestraat te Leuven om over luchtvaart en vliegen te spreken, maar deze vergaderingen werden door de Duitse bezetter spoedig verboden.

1944
Na de bevrijding van Leuven begin september maar nog voor de wapenstilstand, werd op 5 november 1944 reeds een eerste bijeenkomst gehouden. Dit gebeurde in café "BRASSERIE NATIONAL" aan de Tiensevest (aan het stationsplein, tussen de Bondgenotenlaan en de Diestsestraat). Een veertigtal personen lieten zich inschrijven. Uiteindelijk bleven er maar een vijftiental actief. Het bestuur werd samengesteld uit: Henri (Rik) Verbeek als voorzitter, Pol Vandermeulen als ondervoorzitter, Jan Sevenants als secretaris, Fernand Van Eylen als penningmeester, Hendrik (Rik) Demeulder en Maurits Geeraerts als monitors (instructeurs), Georges De Geest voor propaganda.

1945
Op 10 januari 1945 werd aanvraag ingediend bij het stadsbestuur Leuven tot erkenning als vereniging. Op 26 januari werd de erkenning bekomen onder de naam "DIJLEZWALUW - LEUVENSE ZEILVLIEGVEREENIGING". Kort daarna werd in de bovenzaal (!) van het genoemde café begonnen met de bouw van een eenvoudig lestoestel: NORTHROP AMERICAN N3 (spanwijdte 8,10 m lengte 5,58 m). Daar men niet de minste geldelijke steun kreeg, dienden de leden alle kosten uit eigen zak te betalen. Driemaal per week werd aan het toestel gewerkt zodat men begin 1946 kon beginnen met de vleugelbekleding.