U bent hier

110 Jaar geschiedenis

sg38 en twin

De hierna volgende pagina's schetsen een beeld van het wel en wee van de Leuvense zweefvliegers door de jaren heen.
Leuven heeft een zweefvliegtraditie die reeds dateert van 1930. Jammer genoeg werd ze sindsdien een paar keer onderbroken door oorlog, geldgebrek en wijziging in de rechtspersoonlijkheid. Daarom hoort de huidige club (de Leuvense Universitaire Aero-Club) juridisch gezien niet bij de oudste zweefvliegclubs van het land. Dit neemt niet weg dat de Leuvenaars en de Leuvense Universiteit mee aan de bakermat stonden van het ontstaan van de zweefvliegclubs in België.

Maar we beginnen we ons verhaal reeds op het einde van de 19de eeuw. Hierdoor kunnen we de Leuvense zweefvlieggeschiedenis in een bredere context plaatsen, namelijk het onstaan van het zweefvliegen, en de introductie van deze sport in België. Bovendien maken we van de gelegenheid gebruik om hier en daar aan te stippen hoe de lotgevallen van de Leuvense zweefvliegers verweven zijn met de geschiedenis van de Stad Leuven, de Universiteit, de communautaire problematiek van het Belgenland, de ontwikkeling van de luchtvaart, de Belgische vliegvelden, andere zweefvliegclubs, en het Belgisch zweefvliegwereldje in zijn geheel.

Een bijzonder onderwerp is de jaarlijkse trek van de Leuvense zweefvliegers naar het buitenland. Deze vormt altijd het hoogtepunt van het vliegseizoen, en daarom hebben we er in dit document een afzonderlijk (kort)verhaal aan gewijd, met een eigen chronologische lijn.

We kunnen de historische juistheid van alles wat volgt niet tot in alle details garanderen, omdat we sommige dingen maar weten "van horen zeggen". Er is zeker nog ruimte voor historisch onderzoek. Deze tekst zal dan ook wel naar vorm en inhoud blijven evolueren (kommentaar, rechtzettingen en aanvullingen welkom!). Toch denken we dat dit verhaal in zijn huidige vorm (bijgewerkt tot 1997) al een realistisch beeld geeft van 110 jaar zweefvliegen, gezien vanuit de Leuvense perspectief.

Veel leesgenot!

Hartmut Koelman & de Leuvense Universitaire Aero-Club vzw

Vervolg: Het allereerste begin

Foto: "Veertig jaar technologische evolutie"
van hout en doek...
(SG-38 "Zögling", eind dertiger jaren)
...naar de gestroomlijnde vormen van een hedendaags zweefvliegtuig in glasvezelversterkte kunststof
(Grob G109 "Twin Astir", eind zeventiger jaren).