U bent hier

Geschiedenis

sg38 en twin

De hierna volgende pagina's schetsen een beeld van het wel en wee van de Leuvense zweefvliegers door de jaren heen.
Leuven heeft een zweefvliegtraditie die reeds dateert van 1930. Jammer genoeg werd ze sindsdien een paar keer onderbroken door oorlog, geldgebrek en wijziging in de rechtspersoonlijkheid. Daarom hoort de huidige club (de Leuvense Universitaire Aero-Club) juridisch gezien niet bij de oudste zweefvliegclubs van het land. Dit neemt niet weg dat de Leuvenaars en de Leuvense Universiteit mee aan de bakermat stonden van het ontstaan van de zweefvliegclubs in België.

Maar we beginnen we ons verhaal reeds op het einde van de 19de eeuw. Hierdoor kunnen we de Leuvense zweefvlieggeschiedenis in een bredere context plaatsen, namelijk het onstaan van het zweefvliegen, en de introductie van deze sport in België. Bovendien maken we van de gelegenheid gebruik om hier en daar aan te stippen hoe de lotgevallen van de Leuvense zweefvliegers verweven zijn met de geschiedenis van de Stad Leuven, de Universiteit, de communautaire problematiek van het Belgenland, de ontwikkeling van de luchtvaart, de Belgische vliegvelden, andere zweefvliegclubs, en het Belgisch zweefvliegwereldje in zijn geheel.

Een bijzonder onderwerp is de jaarlijkse trek van de Leuvense zweefvliegers naar het buitenland. Deze vormt altijd het hoogtepunt van het vliegseizoen, en daarom hebben we er in dit document een afzonderlijk (kort)verhaal aan gewijd, met een eigen chronologische lijn.

Ook aan de plaatsen in Leuven die ooit als vliegplein hebben gediend (niet enkel voor zweefvliegen) hebben we een afzonderlijk hoofdstukje gewijd.

We kunnen de historische juistheid van alles wat volgt niet tot in alle details garanderen, omdat we sommige dingen maar weten "van horen zeggen". Er is zeker nog ruimte voor historisch onderzoek. In ieder geval zal deze tekst naar vorm en inhoud blijven evolueren (het deel tot 1950 is grondig herzien en uitgediept begin 2021; het deel na 1950 is nog altijd de versie van 1997 — een update volgt over afzienbare tijd). Toch denken we dat dit verhaal in zijn huidige vorm al een realistisch beeld geeft van (meer dan) een eeuw zweefvliegen, gezien vanuit de Leuvense perspectief.

Veel leesgenot!

Hartmut Koelman & de Leuvense Universitaire Aero-Club vzw

Vervolg: Ontstaan van het zweefvliegen

Foto: "Veertig jaar technologische evolutie"
van hout en doek...
(SG-38 "Zögling", eind dertiger jaren)
...naar de gestroomlijnde vormen van een hedendaags zweefvliegtuig in glasvezelversterkte kunststof
(Grob G109 "Twin Astir", eind zeventiger jaren).