U bent hier

LUAC materiaalgebruik

Kosten verbonden aan het gebruik van het LUAC materiaal

De club houdt zelf een zweefvliegsimulator (met projectie op groot scherm) en een aantal zweefvliegtuigen met aanhangwagens en accessoires (parachutes, batterijen, instrumenten, speciale apparatuur zoals flight recorders enz.) in bedrijf. We hebben een tweezitter voor opleiding en kennismakingsvluchten, en verschillende eenzitters voor beginnende solopiloten, gevorderden, en voor ervaren piloten (zie de materiaalpagina).

Met dit materiaal kunnen we nog behoorlijk wat extra leden opnemen in de club. Bij LUAC dus geen lange rijen wachtenden om een zwever te bemachtigen. Bovendien hebben we een reservatiesysteem waarmee je -- indien gewenst -- weken op voorhand een plaatsje op een toestel kunt boeken.

Gebruik simulator

Een deel van je beginopleiding kun je doen op de LUAC zweefvliegsimulator. De instructie wordt gratis gegeven door de LUAC instructeurs, en het gebruik van de simulator is inbegrepen in het lidgeld.

Het gebruik van de simulator gaat je geld helpen sparen: door wat tijd te investeren in simulatorlessen ga je achteraf minder opleidingsvluchten (en dure sleepstarts) nodig hebben tot aan je eerste solo.

Gebruiksbijdrage zwevers

We rekenen een eenheidstarief aan voor alle types zweefvliegtuigen in de club. Aanrekening gebeurt per minuut (de zogenaamde vliegminuten).

(1) Schijf van 0 tot 100 uur: 0,60 EUR per minuut; tarief voor niet-studenten
(2) 0,30 EUR per minuut; tarief voor studenten (=50% gesubsidieerd)
(3) Schijf >100 uur: gratis = 100% gesubsidieerd
(4) Start-to-Fly: gratis = 100% gesubsidieerd

Deze aanrekening is nodig om de exploitatiekosten van de zweefvliegtuigen en hun aanhangwagens te dekken: premies omniumverzekering en burgerlijke aansprakelijkheid, jaarlijkse belastingen en taksen, kosten van onderhoud, transport, stalling zomer en winter. Ook de aankoop en afschrijving van klein materiaal (accessoires zoals parachutes enz.) wordt hiermee betaald.

Kortingen

Bovenop de hierboven vermelde 50% subsidie voor studenten en de 100% voor veelvliegers (>100 uur/jaar) is er nog een extra mogelijkheid om te besparen op de kost van je vliegminuten: er zijn kortingen voor wie zich actief inzet voor de clubwerking. Deze bedragen tot 50% voor de schijf van 0 tot 100 uur, afhankelijk van hoeveel spaarpunten je verzameld hebt (zie hierna).

Studenten die zich maximaal inzetten voor de club, betalen in dat geval helemaal geen vliegminuten, en de niet-studenten kunnen op deze wijze hun vliegminutenkost terugbrengen tot de helft.

Spaarpunten verdienen door actief mee te helpen aan de clubwerking

De club, dat is geen commerciële verhuurfirma van zwevers, maar dat ben jij en ik. Alle werk dat moet gedaan worden om de boel draaiende te houden, wordt op vrijwillige, onbezoldigde basis verricht door de leden zelf: bestuur, administratie, promotie en ledenwerving, vertegenwoordigen van de club in de sportfederatie, geven van vlieginstructie en theorielessen, technisch controle van de luchtwaardigheid van de zweefvliegtuigen, opleidingen volgen en examens afleggen tot het bekomen van bepaalde bevoegdheden (vlieginstructeur, technisch controleur, sportcommissaris), bijscholing van het kader, organisatie van vliegkampen en sociale activiteiten, transport, onderhoud en herstelling van het materiaal, opkuis van de lokalen, en ga zo maar door. Dit kan best plezant zijn, want heel wat van dat "werk" gebeurt in groepsverband, en dergelijke activiteiten maken zelf ook deel uit van het clubleven. Bovendien heeft de club nood aan een grote verscheidenheid aan organisatorische en technische talenten, bij mensen die teamspelers zijn en bereid zijn om initiatief te nemen. Wat we willen zeggen, is dat lid zijn van een zweefvliegclub heel wat meer inhoudt dan enkel komen vliegen. We stellen het ten zeerste op prijs als zoveel mogelijk leden zich actief inzetten voor de club. En dit willen we ook honoreren door aan deze mensen een korting aan te bieden op het gebruik van de zweefvliegtuigen.

Dit werkt als volgt. Door een werkbijdrage te leveren, kun je spaarpunten verzamelen: 1 punt per gewerkt uur. Verzamelde punten kunnen achteraf (eventueel zelfs jaren nadien) gebruikt worden om een korting te krijgen op je te betalen vliegminuten. Op het aantal punten dat je kan verzamelen staat geen beperking. Verzamelde maar niet gebruikte spaarpunten kunnen echter nooit uitbetaald worden, zelfs niet bij het verlaten van de club.

Hoe gaat dit in de praktijk? Je gepresteerde uren dien je zelf in via het LOL-systeem op Internet. Alle geleverde werkuren die aan de clubwerking bijdragen mogen in rekening gebracht worden. Deze bijdragen zijn dus niet beperkt tot winteronderhoud aan het materiaal. Het intern reglement geeft hierover nog wat extra richtlijnen. Let wel: je moet je uren indienen binnen de 14 dagen na datum. Zo niet, zijn ze verloren. Na goedkeuring door de verantwoordelijken worden deze uren omgezet in spaarpunten. Je kunt je spaarpuntensaldo altijd consulteren via Internet. Bij het aanrekenen van vliegminuten wordt automatisch gekeken hoeveel spaarpunten je hebt, en wordt de maximaal mogelijke korting in rekening gebracht (je hoeft daar dus zelf niets meer voor te doen).

Betalingsmodaliteiten

Alle leden hebben bij de club een persoonlijke “lopende rekening” voor gebruikersbijdragen. Dit is te vergelijken met een zichtrekening: je kunt er geld op storten, en de club verrekent je gebruikersbijdragen (en andere kosten zoals drankverbruik in de LUAC bar) via deze rekening. Via Internet (het LOL-systeem) kun je op elk moment de stand van deze rekening en ook je rekeninguitreksels consulteren.

Je doet regelmatig voorafbetalingen en vliegt vervolgens je saldo op. Als je tijdelijk in het rood staat, moet je het tekort aanzuiveren binnen de week.

Voorafbetalingen doe je door storting van het gewenst bedrag op de rekening van LUAC, met vermelding "aanzuiveren persoonlijke rekening". Eventuele overschotten op je persoonlijke rekening worden overgedragen naar het volgend lidmaatschapsjaar, maar zijn terugbetaalbaar op eenvoudige schriftelijke aanvraag bij het verlaten van de club.